Γραφείο Μουσικών Εκδηλώσεων

   
     

Konzert-Agentur

   
     

Concert Agency

   
   

Agence de Concerts

   
  DR. FELICITAS GRAAP    
         

 

*:   Falkenried 99,   D-20251 Hamburg

( & :   ++ / 49 / (0) 40 / 4 22 65 32

++ / 49 / (0) 160 99 32 71 95 

8: note@concert-dr-graap.de  

:: www.concert-dr-graap.de

   
     

 deutsch        E  English        franšais

 GR   ελληνική κλασική μουσική

 

 
     

CLEMENTI

MOZART